• bg version, web site JBK International
  • en version, web site JBK International
This text will be replaced by the flash music player.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КAKBO E ?


CMYK

Описание : Използва се като съкращение за цветовете Cyan-Magenta-Yellow-Black / Син-Пурпурен-Жълт-Черен /. В печатния дизайн цветовете се определят, като процентно изражение на всеки от четирите цвята. Например CMYK изражението на черния цвят е 0-0-0-100, а на наситения червен цвят 0-100-100-0. За разлика от това цветовете в повечето дисплей устройства / монитори, телевизори и т.н./ се дефинират като RGB /Red-Green-Blue/или Червено-Зелено-Синьо.


RGB

Описание : Използва се като съкращение на Red-Green-Blue / Червено-Синьо-Зелено/. В уеб дизайна и всички приложения предназначени за ползване и гледане на монитор цветовете се определят, като комбинация от тези три цвята. Например абревиатурата за син цвят съгласно RGB е 0-0-255.


DPI

Описание : Използва се като съкращение на Dots Per Inch / точки в инч- 2.54cm /. DPI определя разделителната способност на дадено изходящо устройство. Например печатната резолюция за лазерните принтери обикновенно варира от 300-1200dpi. в квадратен инч.


PPI

Описание : Използва се като съкращение на Pixels Per Inch / пиксели в Инч- 2.54cm /. PPI определя разделителната способност на дадено входящо устроиство, например скенер, цифров фотоапарат, монитор. Резолюцията на интернет страница например варира от 72-96 пиксела в квадратен инч.


FTP

Описание : Използва се като съкращение за File Transfer Protocol / протокол за пренос на данни /. FTP ви позволява да получавате или изпращате файлове през интерет. Например документи, снимки, по- големи файлове и др.


HTML

Описание : Използва се като съкращение на Hypertext Markup Language - текстова платфома за изграждане на интернет страници, изображения, звуци, анимации и др.


PDF

Описание : Използва се като съкращение за Portable Document Format / портативен документен формат/, създаден от Adobe Systems за софтуерния им продукт Adobe Acrobat. Удобен за съхранение на документи във векторен формат и различни комбинации от текст, вектори и растерни изображения.


ГРАФИЧНИ ФОРМАТИ


Векторни формати

Векторните изображения могат да се съхраняват като файлове от различен тип, ето някой от основните :


AI - Adobe Illustrator graphics, CDR - CorelDraw vector graphics, SVG - Scalable vector graphics, WMF - Windows Metafile format, DRW - Vector drawing file, DWG - AutoCAD Drawing Database File, EPS – Encapsulated Post Script и др.


Векторната графика е приложениe на основните геометрични форми - точки, линии, криви, фигури, многоъгълници. Базирайки се на математически уравнения те формират копмпютърни изображения наречени векторни. Типичен пример за файл във векторен формат е вашето фирмено лого, ако го разгледате в детайли ще видите, че то се състои от геометрични елементи и очертания обвързани с геометричните координати X и Y. Тези координати, форми и очертания се съхраняват като математически уравнения (.ЕPS, .AI, .CDR и др. формати) и представляват малки и удобни файлове, които могат да бъдат лесно редактирани. Векторните изображения са лесно манипулируеми в различни приложения и качеството им не се влияе от тяхното увеличение или намалние, именно това им качество се явява огромното им предимство пред растерните изображения.


EPS формат

Описание : EPS или EPSF (Encapsulated PostScript) е стандартен тип файл за импортиране и експортиране на PostScript фаилове, обикновенно в него се съдържат цели страници, но той може да включва и всякакви комбинации от текст, графики и снимки. PostScript файла е възможно най- разностранния тип файл съществуващ до момента. За да се избегне нуждата от интерпертирането му от специални програми той обикновенно съдържа в себе си малка снимка необходима за преглед.

Файлове с .EPS разширения могат да бъдат генерирани от всички приложения за векторна графика. Програмите за работа с растерна графика ( като Аdobe Photoshop например ) също имат възможността за създаване на фаилове с .EPS разширения, а това важи и за някой драйвери за принтери, които са способни да генерират .EPS фаилове детерминирани като PostSript.


Растерни формати

В компютърната графика растерен формат означава структурирането на данни за дадено изображение в правоъгълна мрежа от пиксели или цветни точки видими на монитор, хартия или друга екранна медия. Растерните изображения могат да се съхраняват като файлове от различен тип, ето някой от основните :


TIFF

Описание : Съкращение използвано за Tagged Image File Format. TIFF e формат който се използва за съхранение на снимки и произведения на изкуството, този тип файлове е широко поддържан от софтуерните продукти за работа с изображения, издателство, оформление, страниране, дизайн, използва се за сканиране, изпращане на факсове, оптическо разпознаване на текст и др. TIFF e форматът който трябва да изберете за архивирането на важни изображения ! TIFF e водещият формат при растерните изображения ! TIFF също така е и най- широко поддържания формат между различните платформи Mac, Windows, Unix. TIFF има възможност за съхранение на 48 битови данни и поддържа повечето цветови профили RGB, CMYK, YcbCr и др.


BMP

Описание : Съкращение на Bitmap, ВМР е формат който се използва от компютри използващи операционната система Windows. Форматът е разработен от Microsoft за съхранение на независещи от устройствата растерни файлове /DIB- Device-independent bitmap/ с цел операцонната система да може да възпроизвежда растерни изображения върху всякакви видове дисплей. Терминът „независещи от устройствата” означава, че BMP дефинира цветовете на пикселите по начин независещ от метода на тяхната интерпретация.

.BMP се използва често в предпечатната подготовка. Файловете с разширение .BMP са ограничени по отношение на цветния профил те могат да съдържат само RGB, но не и предпочитания за печат CMYK. Всичко което може да бъде запазено като .BMP може да бъде запазено също така и като .TIFF или .EPS., което ние препоръчваме.


JPEG

Описание : Съкращение на Joint Photographic Experts Group- което е комисия по стандартизация. Също така JPEG се отнася и до алгоритъма изобретен от нея за съхранение на изображения. За да усложним още малко нещата- често JPEG компресираните изображения се съхраняват във формат JFIF (JPEG File Interchange Format) и всъщност това, което повечето хора наричат JPEG е JFIF или JPEG File Interchange Format.

JPEG формата е един от най- често използваните методи за съхранение на компресирани изображения. Степента на компресия е регулируема и позволява компромис между големината и качеството. JPEG форматът може достигне до компресия 10:1 без осезаема загуба на качество. JPEG компресията се използва под различни формати: JPEG/EXIF формата се използва от цифровите камери и фотоапарати и заедно с JPEG/JFIF e най- използвания за съхранение на изображения и тяхната обмяната по интрнет. Тези видове формати често не се разграничават един от друг и се наричат просто JPEG. JPEG форматът подържа RGB и CMYK цветни профили.


GIF

Описание : GIF форматът не е формат трябва да се използва за предпечатна подготовка той е далеч по- удачен за уеб дизайн или интернет. GIF се използва като съкращение за Graphics Interchange Format, в оригиналния си вид е разработен от CompuServe (on-line услуга, която e особено успешна през 80-те). Форматът съдържа някой ключови функции които го правят уникален и ценен за интернет. Тези функции са: компресия, възможност за прозрачност, възможност за преплитането и съхранението на повече от една снимка в един файл и във връзка с това- направата на прости анимации. Цветовата палитра на GIF формата обаче е ограничена, въпреки достъпа си до 16.8 милиона цвята той може да съдържа само 2,4,8,16,32,64,128 или 256, които се съхраняват в цветова палитра или цветова таблица във него и се дефинират по RGB скала със стойност от 0 до 255. CMYK цветове не са възможни. И докато това ограничение е приемливо за екранни изображения, то при изображения, които се отпечатват се явява изклзчително неудачно. Въпреки че GIF изображенията не изискват специфична резолзция повечето от тях са между 72 и 96 DPI, което още веднъж ги прави неподходящи за печат (изискването за качествен отпечатък е 300 DPI).


РЕЗОЛЮЦИЯ ( Разделителна способност )

Описание : Резолюция ( Разедлителна способност ) е термин който се използва за описание на броя точки или пиксели изграждащи дадено изображение. Висока резолюция означава, че изображението е съставено от по- голям брои пиксели, водещи до по-чисто и отчетливо изображение. Екраните на различните дисплей и монитори са изградени от хиляди пиксели или точки, техния брои се описва с кобинация от цифри например 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800 и т.н. Това означава, че при 1024x768 (например) има 1024 точки по хоризонталата (X) и 768 по вертикалата (Y), умножени тези две числа дават резултат от 786432, което се явява и броя на точките, които в повечето случай виждате на своя монитор.

В контекста на редактирането на изображения, резолюцията е измерване за тяхното качеството. Най- разпространените единици за измерване на изображения са PPI (Pixels per inch- пиксели в инч), DPI (Dots per inch- точки в инч), LPI (Lines per inch- линии в инч) и SPI (Samples per inch- Проби в инч). За нашите цели ще се фокусираме върху DPI и PPI, тъй като ще срещате именно тях, когато принтирате и работитесъс снимки. MP (Megapixels- Милион пиксели) се използва за описание резолюцията на цифровите фотоапарати, а Pixel ( Пиксел – съкращение за Picture element ) е най- малката съставна точка на вашия дисплей. Милиони пиксели изграждат и изображението, което виждате в момента.

И така .... как да изберете най- добре резолюцията на вашия цифров фотоапарат ?

Първо трябва да обмислите добре за какво ще използвате снимките (за печат, за интернет и т.н. ) и на второ място, но не и по важност, колко големи искате да бъдат, след това е добре да запомните числото 300 PPI ( пиксела в инч ) което е оптималната резолюция за печат. С други думи ако искате да разпечатите сника с размер 5x7 инча ( 10x15cm ) трябва да умножите 5x300 x 7x300 което прави 3 150 000, а това от своя страна означава, че за да разпечатите снимка с формат 10x15cm с перфектно качество ви е необходимо изображение с 3MP (Mega Pixels) резолюция. По- ниска стойност на резолюцията означава по- размазано изображение при разпечатване. Въпреки това сме длъжни да отбележим и факта, че в зависимост от принтера, с който разполагате е възможно да получите изображения със задоволително качество и при стойност на резолюцията в интервала 200-300 ppi.

Ще кажем и няколко думи за снимките в интернет: те обикновенно са с резолюция 72 ppi., опитвайки се да отпечатите снимка с подобна ниска резолюция вие карате вашия софтуер да си „измисля“ пиксели, които реално не съществуват и в резултат на това изображението става размазано.

И така, каква резолюция ви е необходима за разпечатването на снимки с високо качество. Ето кратка справка :

- 5 MP = 2592 x 1944 pixels, Високо качество: 25 x 33cm, Задоволително качество: 33 x 48cm

- 4 MP = 2272 x 1704 pixels, Високо качество: 23 x 30cm, Задоволително качество: 30 x 40cm

- 3 MP = 2048 x 1536 pixels, Високо качество: 20 x 25cm, Задоволително качество: 25 x 33cm

- 2 MP = 1600 x 1200 pixels, Високо качество: 10 x 15cm, 13 x 18cm, Задоволително качество: 20 x 25cm


По- малко от 2 MP, подходящи за гледане на монитор или снимки с паспортен формат.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО ЗА ПЕЧАТ

Описание : Оптималната резолюция за печат е 300ppi ! Например ако искате да направите качествен отпечатък с размер А4 (21 x 29.7cm) по всички стандарти е най- добре да разполагате с изображение с размер 2480x3510 пиксела или 8.7 Мега пиксела. Важно е да имате предвид една много важна особеност, когато избирате резолюцията за вашите снимки- винаги можете да я намалите, но не и да я увеличите. Затова ви препоръчваме „колкото по- големи толкова по- добре“ стига да можете да си позволите пространството, което те ще заемат върху вашия компютър.

Показателят DPI има отношение към това, колко точки мастило ще се отпечатят в един квадратен инч. Колкото по голяма е неговата стойност, толкова по- остро и отчетливо ще бъде изображението. Повечето мастилено- струйни принтери днес имат спосбността да отпечатват от 1200 до 4800 точки в квадратен инч, а това означава чудесни резултати с изобажения с резолюция между 200 и 300ppi.


Изображения върху екран или за интернет

Магическата цифра за всички устройства с екран (телевизори, компютърни монитори, преносими устройства, мобилни телефони) е 72 !

Размерът в пиксели (не в инчове) определя, колко голямо ще изглежа изображението на вашия екран. Например ако сте задали на вашия монитор разделителна способност 1024x768 то изображение с резолюция 72 ще пасне абсолютно точно. Тъй като размерът на изображението в пиксели определя и неговата големина в байтове не е небходимо да правите изображението по- голямо от необходимото ако ще го използвате за интернет.


Ще се радваме ако сме били полезни !

Екипът на JBK Design

All rights reserved JBK International 2009