• bg version, web site JBK International
  • en version, web site JBK International
This text will be replaced by the flash music player.

ПРЕПОРЪКИ


test

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА от Представителството на Европейската Комисия в България


С настоящата препоръка „Информационният Център на ЕС" към Представителството на Европейската Комисия в България изразява своето задоволство от дейността на фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД и готовност за бъдеща съвместна работа, и най-горещо препоръчва фирмата като надежден и коректен партньор, спазващ стриктно договорените срокове и поетите ангажименти.


От съвместната ни работа става ясно, че фирмата разполага с висок бизнес потенциал, който е гарантиран от квалификацията на ръководния и техническия персонал и от професионалната организация на отделните дейности при всички етапи.


Фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД демонстрира изграден стил на работа, висок професионализъм и рутина при извършване на поетите ангажименти, така че Информационният Център на ЕС остава респектиран от качеството и коректността на фирмата и я препоръчва като коректен партньор и изпълнител.


02.02.2011


Георги Филипов


test

ПРЕПОРЪКА от Търговски отдел към Австрийско посолство в България


С настоящата препоръка Търговският отдел към Австрийско посолство в България изразява своето задоволство от отличната съвместна работа с фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД.


От нашия опит в работата с тях бихме искали да изтъкнем техния професионализъм и пълното покриване на високите изисквания, които ние имаме по отношение изпълнението на нашите проекти.


Можем също така да отбележим, че хората от „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД притежават високата ефективност, коректност и отговорност, които те проявяват при изпълнение на всички поети ангажименти.


Като продължение на гореизложеното с радост бихме препоръчали нашите партньори на всеки, който се нуждае от бързо, експертно и качествено рекламно решение.


13.10.2011


Михаел Ангерер

/Търовски съветник при Австрийското посолство/


test

ПРЕПОРЪКА от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.


Настоящата препоръка се издава в полза на фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД, за да послужи при офериране на услугите на фирмата пред всички техни бъдещи и настоящи клиенти.


Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко." ползва услугите на фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД от 1996 г. През времето на нашето сътрудничество, което продължава и до днес, „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД работи като лоялен партньор, на когото може да се разчита както за добро качество на предлаганите услуги, така и за спазени срокове за изпълнение на поетите ангажименти.


Имайки предвид показания професионализъм и желание за работа, сме убедени, че „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД може да постигне още по-големи реални успехи при предоставени възможности за изява.


Иван Тодоров

/Упавляващ Съдружник/


test

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ от Консулството на Малайзия в България


Уважаеми Дами и Господа,

В качеството ми на Почетен Консул на Малайзия в България, предоставям настоящите Доказателства за търговска репутация на "Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД, представлявана от г-н Юлиан Кирилов, в уверение на това, че фирмата е наш дългогодишен доставчик на рекламни услуги и материали.


Консулството на Малайзия в България разчита изключително много на професионализма на партньорите си от "Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД при изготвянето на рекламни материали на консулството, билбордове, табели, знамена, визитки, плакати и брошури.


Взаимоотношенията между двете ни организации се основават на коректност и лоялност, винаги с необходимата отзивчивост и навременна реакция от страна на доставчика.


Настоящото да послужи за информация пред заинтересуваните организации и ведомства.


Светослав Джамбов

/Почетен Консул на Малайзия в България/


test

РЕФЕРЕНЦИЯ от Булгарконсулт АЙ ЕООД


„Булгарконсулт АЙ" ЕООД ползва компетентните услуги на рекламна агенция „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД от 2004 г. за изработка на различни рекламни материали.


Всички поръчки, възложени от „Булгарконсулт АЙ" ЕООД, бяха прецизно изпълнени, с изключителен професионализъм и отговорност. Въпреки голямата натовареност и кратки срокове, винаги можем да разчитаме на добра организация и отзивчивост от страна на „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД. Фирмата разполага с отличен екип от професионални дизайнери и рекламни консултанти, както и необходимата техника за качествено и ефективно изпълнение на възложените поръчки.


„Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД предлага високо качество, конкурентни цени и кратки срокове за изпълнение. Показаните качества от екипа на агенцията, ни позволяват да дадем висока оценка на услугите им и да ги препоръчаме като коректен и достоен партньор, с който възнамеряваме да работим и в бъдеще.


Арх. Георги Коларов

/Управител „Булгаркосулт АИ” ЕООД


test

РЕФЕРЕНЦИЯ от Интерлийз Ауто ЕАД


Интерлийз Ауто ЕАД - клон Плевен работи съвместно с „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД от 2007 год. и нашето ползотворно сътрудничество продължава и до настоящия момент.


През целия период на нашата съвместна работа, всички служители и представители на „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД, с които сме имали удоволствието да работим показха истински професионализъм и качество на извършената работа.


Като наш партньор, „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД стриктно са изпълнявали своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги, с качество, и в рамките на уговорените срокове.


Смятаме, че „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД са професионалисти в своята област и лоялен контрагент, който изпълнява качествено и в уговорените срокове всички поети към деловите си партньори ангажименти.


Отличното ни сътрудничество с фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД ни позволява да препоръчаме фирмата като квалифициран, надежден и коректен партньор.


test

РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА от Бороинвест АД


С настоящата референция, ние от „Бороинвест" АД, бихме искали да изразим нашата удовлетвореност от дългогодишната ни съвместна работа с фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД.


Бихме искали да изкажем нашата благодарност към екипа на „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД за техния професионализъм, бързина, качество и коректност, с които се отнасят към всеки наш проект, за добрите идеи и винаги актуални предложения. Най-кратко изказаната от нас идея се превръща в идеално реализиран от тях проект - добре разбрано намерение, с кратки срокове на изпълнение.


Препоръчваме горещо техните услуги на всеки, който се нуждае от каквато и да e помощ, консултация или услуга в сферата на рекламата и маркетинга.


13.20.2011


Елица Савова

/Отдел „Маркетиг” Бороинвест АД/


test

РЕФЕРЕНЦИЯ от Кюн и Партньори България ООД


Кюн и Партньори България ООД, гр. София работи съвместно с „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД от 2003 год. и нашето ползотворно сътрудничество продължава и до настоящия момент.


През целия период на нашата съвместна работа, всички служители и представители на „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД, с които сме имали удоволствието да работим показха истински професионализъм и качество на извършената работа.


Като наш партньор, „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД стриктно са изпълнявали своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги, с качество, и в рамките на уговорените срокове.


Смятаме, че „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД са професионалисти в своята област и лоялен контрагент, който изпълнява качествено и в уговорените срокове всички поети към деловите си партньори ангажименти.


Отличното ни сътрудничество с фирма „Джей Би Кей Интернешънъл" ЕООД ни позволява да препоръчаме фирмата като квалифициран, надежден и коректен партньор.


Борислав Тодоров

/Управител/
All rights reserved JBK International 2009